Butikkernes bestyrelser

Både Coop-ejede butikker og selvstændige brugsforeninger har en bestyrelse. Her er de frivillige med til at lægge strategien for butikken og arbejde for ansvarligt forbrug. Stort set alle Kvicklyer, SuperBrugser eller Dagli’Brugser i Danmark har en butiksbestyrelse eller en brugsforeningsbestyrelse.

Coops frivillige er organiseret i butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser. En Coop-ejet butik har en butiksbestyrelse, mens en selvstændig butik har en brugsforeningsbestyrelse.

Det får du ud af at sidde i bestyrelsen


Det giver mange forskellige kompetencer at sidde i en bestyrelse. Man er med til at drøfte butikkens strategiske udvikling og planlægge aktiviteter i og omkring butikken. Når der er tale om en selvstændig brugsforening, har bestyrelsen også ansvaret for budgettet samt ansættelse eller afskedigelse af butikkens chef.

Udover det strategiske niveau er medlemsvalgte en del af et lokalt netværk, der arbejder med og interesserer sig for ansvarligt og bæredygtigt forbrug. Der er gratis adgang til Coops kurser, og hver butik har et særligt budget til aktiviteter i og omkring butikken. Bestyrelserne kan desuden søge støtte i Coop til aktiviteter, der handler om ansvarligt og bæredygtigt forbrug.

Sådan kommer du med i din butiks bestyrelse


For at komme med i din butiks bestyrelse skal du vælges af Coops medlemmer på et årligt medlemsmøde. For Coop-ejede butikker hedder mødet et årsmøde, og for de selvstændige butikker hedder det en generalforsamling. Det er de medlemmer, der er tilknyttet den pågældende butik, der har stemmeret.

Du kan stille op på årsmødet eller generalforsamlingen for den butik, du har tilhørsforhold til. Det fremgår af medlemskortet, og du kan skifte butik, når du vil. Hvis du ønsker at komme med i bestyrelsen, vil det være en god idé at kontakte bestyrelsen forinden.