Frivillig i Coop

I Coop er der mere end 3.500 frivillige medlemsvalgte. De bliver valgt af Coops medlemmer på et årligt medlemsmøde. Derudover kan du melde dig som frivillig på et af vores mange projekter.


Som aktiv i Coop kan du engagere dig i vores bestyrelsesarbejde eller i et af vores mange projekter.

Med udgangspunkt i vores formål "Sammen om bedre mad" udvikler og gennemfører vi en lang række projekter, som involverer og engagerer vores mange medlemmer. Vi har projekter, hvor man kan være frivillig for en enkelt dag, ligesom vi løbende inviterer medlemmer og frivillige med til at udvikle og gennemføre projekter sammen med os.

Hvis du vil vide mere om, hvordan Coop blandt andet engagerer medlemmerne omkring deres lokale butik, så læs mere under 'Lokalt engagement' på coopforum.dk