Frivillig i Coop

I Coop er der mere end 3.500 frivillige medlemsvalgte. De bliver valgt af Coops medlemmer på et årligt medlemsmøde. Derudover kan du melde dig som frivillig på et af vores mange projekter.


Som aktiv i Coop kan du engagere dig i vores bestyrelsesarbejde eller i et af vores mange projekter.

Med udgangspunkt i vores formål "Sammen om bedre mad" udvikler og gennemfører vi en lang række projekter, som involverer og engagerer vores mange medlemmer. Vi har projekter, hvor man kan være frivillig for en enkelt dag, ligesom vi løbende inviterer medlemmer og frivillige med til at udvikle og gennemføre projekter sammen med os.

Hvis du vil være med, kan du læse nærmere om projekterne her.

Her kan du også se fire film om det at være aktiv i en bestyrelse, og derefter kan du udfylde formularen, hvis du er interesseret i at være med.