Etisk handel

Etisk handel

Coop forhandler varer, der bliver produceret i alle dele af verden. Vi arbejder ud fra internationale lovkrav, og derfor stiller vi høje krav til vores leverandører om at opretholde arbejdstagerrettigheder og ansvarlige produktionsvilkår. Denne tilgang kalder vi ansvarlig leverandørstyring og etisk handel.

I Coop har vi leverandører i hele verden, og nogle af dem producerer under anderledes forhold end dem, vi kender i Danmark og den vestlige verden. Derfor arbejder vi for – gennem samarbejde, dialog og kontrol – at sikre, at der løbende sker forbedringer blandt de virksomheder, vi køber varer fra. Det sker blandt andet gennem det sæt af krav, vi stiller vores leverandører over for, som omfatter menneskerettighederne og internationale arbejdstagerrettigheder. Men det er ikke altid nok, at varen er lovligt produceret. Der er lande og brancher, hvor der er behov for en særlig indsats.

Ansvarlig leverandørstyring

I Coop har vi valgt at være medlem af Business Social Compliance Initiative som er en uafhængig organisation, der opstiller krav til produkter og produktioner i lande, som ikke har indarbejdet menneske- og arbejdstagerrettigheder i lovgivningen. Igennem BSCI foretager vi auditering af de sociale og etiske forhold hos vores leverandører. Vi arbejder ud fra en risikobaseret tilgang, med fokus på to grupper af leverandører til vores egne varemærker for non-food og food produkter: For det første har vi krav om at alle vores leverandører fra BSCI-definerede risikolande skal auditeres iht. til en social standard. Disse skal have en tredjeparts-auditering som BSCI, SA8000 eller lignende. For det andet skal danske og europæiske leverandører, som leverer et produkt med en øget CSR-risiko, igennem en opfølgningsproces for at opgradere deres arbejde med ansvarlig leverandørstyring. Her er der f.eks. fokus på leverandører af forarbejdet produkter, hvori der indgår ingredienser fra risikolande eller ingredienser hvor der er kendte problemstillinger i værdikæden, som vi ønsker at bekæmpe.

For alle vores leverandører gælder det at de skal underskrive vores Code of Conduct, som følger principperne i Business Social Compliance Initiative.

Etiske mærkningsordninger

Der findes i dag en række forskellige mærkningsordninger, som medvirker til at skabe en positiv udvikling gennem handel. Ordningerne bidrager på forskellig vis til bedre produktions- og afsætningsforhold for små producenter. De ordninger, vi i Coop har besluttet at arbejde med, har det til fælles, at de alle har en tredjeparts-certificering. Det er en garanti for en troværdig ordning, at de opererer efter standarder som drives og kontrolleres af andre end producenten eller os selv.

Vi anbefaler og arbejder i dag med:

- Fairtrade-mærket
- Rainforest Alliance
- UTZ
- FSC

Etiske forpligtelser

I Coop tager vi ansvar og vi har igennem en række initiativer forpligtiget os til at arbejde for de sociale forhold og etisk handel i vores værdikæde. Derfor spiller Coop en aktiv rolle for at forpligte vores internationale leverandører til forbedringer inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, og samarbejder med uafhængige organisationer om auditering. Læs mere om etiske forpligtelser

Coops Savannah Initiativ

Vores bidrag til at styrke udvikling af fødevare-kooperativer, kalder vi Savannah Initiativet. Det er et tæt samarbejde med primært udvalgte kooperativer hvor vi sideløbende inddrager relevante interesseorganisationer, NGOer, myndigheder og investeringsfonde.

Læs mere om Coops Savannah Initiativ her


Coops politik for etisk handel

I vores politik for etisk handel stiller vi en række krav, som alle leverandører skal efterleve. Politikken bliver specificeret i Coops Code of Conduct, som mere præcist beskriver de etiske retningslinjer.

Læs mere om Coops politik for etisk handel