Etisk handel

Etisk handel

Coop forhandler varer, der bliver produceret i alle dele af verden. Vi arbejder udfra internationale lovkrav, og derfor stiller vi høje krav til vores leverandører om at opretholde arbejdstagerrettigheder og ansvarlige produktionsvilkår. Denne tilgang kalder vi etisk handel.

I Coop arbejder vi for at skabe udvikling gennem handel ved at arbejde tæt med kooperativer, i Danmark og i udlandet. Vi har leverandører i hele verden, og nogle af dem producerer under meget anderledes forhold end dem, vi kender i Danmark og den vestlige verden. Derfor arbejder vi for – gennem samarbejde, dialog og kontrol – at sikre, at der løbende sker forbedringer blandt de virksomheder, vi køber varer fra. Det sker blandt andet gennem det sæt af krav, vi stiller vores leverandører over for, som omfatter menneskerettighederne og internationale arbejdstagerrettigheder.

Men det er ikke altid nok, at varen er lovligt produceret. Der er lande og brancher, hvor der er behov for en særlig indsats.

Etiske mærkningsordninger

Der findes i dag en række forskellige mærkningsordninger, som medvirker til at skabe en positiv udvikling gennem handel. Ordningerne bidrager på forskellig vis til bedre produktions- og afsætningsforhold for små producenter. De ordninger, vi i Coop har besluttet at arbejde med, har det til fælles, at de alle har en tredjeparts-certificering. Det er en garanti for en troværdig ordning, at de opererer efter standarder som drives og kontrolleres af andre end producenten eller os selv.

Vi anbefaler og arbejder i dag med:

- Fairtrade-mærket
- Rainforest Alliance
- UTZ
- FSC

Coops Savannah Initiativ

Vores bidrag til at styrke udvikling af kooperativer i det globale syd gennem handel, kalder vi Savannah initiativet. Det er et tæt samarbejde med primært udvalgte kooperativer hvor vi sideløbende indrager relevante interesseorganisationer, NGOer, myndigheder og investeringsfonde.

Læs mere om Coops Savannah initiativ her

Etiske forpligtelser

Verden uden for Danmark arbejder ikke altid efter de samme høje fødevare- og landbrugskrav og standarder, som vi stiller danske producenter. Derfor spiller Coop en aktiv rolle for at forpligte vores internationale leverandører til forbedringer inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, og samarbejder med uafhængige organisationer om auditering.

Læs mere om etiske forpligtelser

Velgørenhed

I Coop har vi valgt at centralisere arbejdet med velgørenhed med udvalgte organisationer for at opnå den bedste effekt og for at styrke kommunikationen. Det sker gennem Velgørenhedsknappen på vores flaskeautomater, salg af varer, og så gør vi en særlig indsats ved den årlige Danmarks Indsamling.

Læs mere om Coops arbejde med velgørenhed

Coops politik for etisk handel

I vores politik for etisk handel stiller vi en række krav, som alle leverandører skal efterleve. Politikken bliver specificeret i Coops Code of Conduct, som mere præcist beskriver de etiske retningslinjer.

Læs mere om Coops politik for etisk handel