Bisphenol

Hvad er problemet med bisphenol A og andre bisphenoler?

Bisphenol A – også kaldet BPA er et kemikalie der kan bruges som bestanddel i lak til konservesdåser, og i låg til glaskonserves. Konservesdåser og låg skal lakeres for at skabe en barriere mellem fødevare og eksempelvis metal.

BPA har vist sig at være hormonforstyrrende samt at kunne skade fertilitet, stofskifte og nerve- og immunsystem. Forskerne er dog uenige om hvilke koncentrationer, der skal til, for at stoffet har skadelige effekter på mennesker. De danske myndigheder meget opmærksomme på problematikken og arbejder for at påvirke EU til at nedsætte grænseværdierne – imens fraråder de børn og gravide at undgå stoffet.

Også mange forbrugere er bekymrede for BPA, og mener ikke at de bør være i fødevareemballager. Coop modtager ugentligt mange henvendelser fra forbrugere vedrørende BPA. Coop arbejder systematisk ud fra et forsigtighedsprincip og tilstræber at udfase og erstatte kemikalier, som er under særlig mistanke for at påvirke menneskers sundhed og/eller miljøet.

Bisphenol A er et af de 12 indsatsområder i Coop har med kemikaliestrategi, men det er samtidig også kemikaliestrategiens mest udfordrende indsats.


Spørgsmål og svar om bisphenol A og andre bisphenoler

Hvad er bisphenol A?
Bisphenol A også kaldet BPA er et kemikalie, som kan bruges til forskellige ting. Bl.a. bruges stoffet ofte som bestanddel i epoxylak, der kan anvendes på indersiden af konservesdåser. Bisphenol A kan også bruges på indersiden af metallåg til fx glaskonserves.

Hvad er problemet med bisphenol A?
Bisphenol A er hormonforstyrrende. Dertil er Bisphenol A forbundet med bl.a. nedsat frugtbarhed, tidlig pubertet og andre hormonrelaterede funktioner samt kræft. Bisphenol A er optaget på EU’s liste over hormonforstyrrende stoffer, samt på miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Forskerne er uenige om hvor store koncentrationer, der skal til før at bisphenol A er skadeligt for mennesker. 

Hvad er myndighedernes holdning til bisphenol A?
Fødevarestyrelsen anbefaler, at man begrænser sit indtag af bisphenol A, samt at børn og gravide, af forsigtighedshensyn, bør vælge indpakning uden bisphenol A. I Frankrig har man valgt helt at forbyde Bisphenol A i alle varer.

Hvorfor er der bisphenol A i konservesdåser?
Bisphenol A bruges i lakken på dåsernes inderside for at forhindre, at fødevarerne kommer i direkte kontakt med metallet, som kan smitte af på fødevaren.

Hvordan kan man se på en konservesdåse om den er fri for bisphenol A?
Man kan desværre ikke se på en konservesdåse om den indeholder bisphenol A.

Findes der konservesdåser uden bisphenol A?
Ja, det er muligt at få konservesdåser uden bisphenol A. Coop har som en start udfaset Bisphenol A og alle andre bisphenoler i konservesdåser fra Änglamark, 365 Økologi og Irma Økologi.

Hvad bruger I i jeres dåser i stedet for bisphenol A?
Vi bruger en polyesterbaseret lak, som vi vurderer er et bedre alternativ, da det ikke inderholder stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Der findes ingen forskningsresultater, der viser at polyesterbaseret lak skulle være problematisk. Hvis man helt ønsker at undgå lak fra konservesdåser, kan man vælge mad på karton eller friske fødevarer. 

Hvad med andre bisphenoler?
Der findes også andre bisphenoler; såsom bisphenol F eller bisphenol S. Disse bisphenoler bruges dog kun sjældent. Alle bisphenolerne minder om hinanden i deres opbygning og har formentlig samme skadevirkninger, derfor har vi sikret os, at der ikke bruges andre bisphenoler i konservesdåser fra Änglamark, 365 Økologi og Irma Økologi.

Hvorfor har Coop ikke fjernet Bisphenol A fra alle konservesdåser?
Vi arbejder intensivt på, at få alle vores leverandører til at implementere de nye bisphenol-fri løsninger. Nogle leverandører har den teknologi, der gør det muligt, at skifte til løsninger uden bisphenol, mens andre leverandører ikke har de tekniske muligheder endnu. Desværre er der kun få supermarkeder, der presser på for at få fjernet bisphenol A i dåser. Det gør det svært at sige, præcis hvor lang tid det vil tage.