Certificeret palmeolie

Palmeolie er et produkt, der bruges i mange varer, lige fra margarine, over kiks, kager og tacoskaller til cremer og sæbe

Palmeolieproduktionen er kritiseret for ikke at tage tilstrækkelig hensyn til natur og miljø i de steder, hvor det dyrkes, med den konsekvens at bl.a. store regnskovsområder ryddes for at gøre plads til oliepalmeplantager.

Krav til palmeolie

Coop har siden 2008 arbejdet med at sikre bæredygtig palmeolie i de fødevarer, der bliver solgt i vores 1.200 butikker. Vi startede med de varer, der indeholdt de største mængder for derved at gøre størst mulig forskel. Og gradvist har vi udvidet kravene så vi arbejder hen imod at kun at anvende RSPO-certificeret palmeolie i de fødevarer, der fremstilles for os.

Siden august 2013 har Coop ved alle forhandlinger med leverandørerne af vores egne fødevarer krævet, at hvis der indgår mere end 2% palmeolie i en vare, så skal det være RSPO-certificeret.

En opgørelse for hele 2015 viser at 96,3 % af den palmeolie, der indgik i vores fødevarer var certificeret. Og Coop har købt Green Palm certifikater for de resterende 3,7%, så vi har dækket hele den mængde, som vores leverandører af fødevarer i Coops egne varemærker ikke helt var nået i mål med.

Der er tale om meget et omfattende arbejde, hvor vi vare for vare skaber en betydelig forskel til fordel for certificeret palmeolie.

Da fødevarerne var på plads udvidede vi kravet til også at omfatte palmeolie, der indgår i ikke-spiselige dagligvarer som f.eks. cremer og sæber.

Siden oktober 2015 har Coop ved alle forhandlinger med leverandører af vores egne personlig pleje samt vaske- og rengøringsprodukter krævet, at hvis der indgår mere end 2% palmeolie i en vare, så skal den være RSPO certificeret.

 

Roundtable on Responsible Palmoil - RSPO

RSPO-principper for produktion af palmeolie:

Gennemsigtighed
Gennemsigtighed i plantagedriften. Plantageejerne skal offentliggøre deres forvaltningsplaner.

Lovgivning
Plantageejerne skal overholde gældende lovgivning om, at landrettigheder for indfødte folk og andre lokalbefolkninger respekteres.

Forvaltningsplanlægning
Forpligtelse på forvaltningsplanlægning, der sigter mod økonomisk og finansiel levedygtighed på længere sigt.

Best practices-metoder
Brug af metoder i såvel oliepalmeplantager som i olieraffinaderier, der indebærer bl.a. begrænsninger i brugen af pesticider, kontrol med jorderosion, sikring af jordens frugtbarhed og en god vandkvalitet.

Beskyttelse af ressourcer
Forpligtelse på at beskytte naturressourcer og biologisk mangfoldighed – herunder sjældne eller truede arter og særligt værdifulde skove.

Sociale hensyn
Hensyntagen til medarbejdere og lokalbefolkninger, som bliver påvirkede af plantager og raffinaderier.

Udvikling af nye plantager
Ansvarlig udvikling af nye plantager. Blandt andet må der ikke etableres plantager i områder med biologisk eller kulturelt særligt værdifulde skove,  eksempelvis primær skov.

Krav om overvågning
Krav om overvågning og stadig forbedring af plantagedriften.