Coops politik for varesikkerhed og sundhed

I Coop påtager vi os et stort ansvar for de varer, vi sælger. Varesikkerhed og sundhed er afgørende faktorer, når vi indkøber varer til vores butikker.

Coops varesikkerheds- og sundhedspolitik

Arbejdet med at sikre forbrugertryghed er et centralt arbejdsområde for Coop.

Coop vil fremme forbrugernes adgang til sunde og sikre varer i butikker tilknyttet Coop og give forbrugerne udvidet adgang til vareoplysninger.

Coop vil på udvalgte vareområder, særligt på egne varemærker, stille mere vidtgående krav end loven foreskriver. Det samme gælder i forhold til Coops leverandører.

Hensynet til forbrugernes sundhed og helbred medfører, at salg af varer, der indebærer en risiko, skal fjernes eller søges reduceret fra sortimentet. Alternativt skal der gennem oplysning og mærkning på eller i tilknytning til varerne tydeliggøres, at anvendelsen af den pågældende vare er forbundet med en specifik risiko.

Coop og datterselskaber:

- Vil arbejde for at påvirke lovgivningen såvel nationalt som internationalt således, at forbrugernes sundhed og sikkerhed tilgodeses i videst muligt omfang

- Vil i samarbejde med myndigheder, leverandører og andre interessenter søge at identificere særskilt problematiske vareområder og aktivt søge varer inden for disse områder, hvor der er en reduceret risiko.

- Skal i samarbejde med ejere, medlemmer, myndigheder og andre interessenter medvirke til at sikre forbrugerne adgang til information, der gør forbrugerne i stand til at træffe kvalificerede valg af varer.

- Ønsker at påvirke livsstilsfaktorer som ernæring, motion og fritidsaktiviteter i en positiv retning gennem, oplysning og aktiviteter samt ved at have varer i sortimentet, der stimulerer forbrugerne til en sundere livsstil.

- Skal sikre, at varer udviklet og produceret for Coop (Egne Vare Mærker) er blandt de bedste, når det gælder sundhed og sikkerhed.

- Kræver at leverandører til Coop skal kunne dokumentere arbejdet med sundhed og produktsikkerhed.

- Vil årligt offentliggøre en status for arbejdet med sundhed og sikkerhed som en del af virksomhedsregnskabet.

- Vil påvirke udviklingen på sundheds- og sikkerhedsområdet gennem en aktiv dialog med ejere, forbrugere, myndigheder, forbruger- og miljøorganisationer og øvrige interessenter, blandt andet ved at arbejde for en fælles nordisk sundhedsmærkning af fødevarer.