Hormonforstyrrende stoffer

Stoffer, der påvirker hormonbalancen, kan have mange forskellige effekter på kroppen. Coop vil være på den sikre side, og derfor indeholder vores varer ingen stoffer, som mistænkes for hormonforstyrrelser.

Hormonerne styrer meget af det, der foregår inde i vores krop. De er blandt andet med til at styre, hvordan et foster udvikles inde i sin mors mave. Hormonforstyrrende stoffer kan påvirke hormonbalancen, og det kan føre til mange forskellige effekter. 

Hormonforstyrrende stoffer

I dagligdagen bliver vi udsat for mange kemiske stoffer fra fødevarer, indeklima, lægemidler, kosmetik og andre produkter. Nogle af disse stoffer har vist sig at være hormonforstyrrende i dyreforsøg, og de mistænkes for også at være det hos mennesker.

Coops krav

Coop stiller blandt andet krav om, at ingen af vores varer inden for personlig pleje og vask/rengøring i Coops egne varemærker må indeholde hormonforstyrrende stoffer eller stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Det kan for eksempel være nonylphenolethoxylater (NPEO), alkylphenolethoxylater (APEO), BHA, diethyl- og dibutylphthalat samt parabener – alle sammen stoffer, der i henhold til lovgivningen er tilladt, men som vi sørger for ikke forekommer i vores egne varer. For vi vil gerne være på den sikre side.

Læs om vores krav til skolesager
Læs om vores krav til solcreme