Kontrol & Smiley

Sikkerhed og hygiejne i butikkerne er en tillidssag. For at kunne garantere friske varer og rene butikker, har vi opbygget et system til egenkontrol, og vi reagerer på de Smileys, vi får af Fødevarestyrelsen.

Egenkontrol

Egenkontrollen i Coops butikker bygger på en risikoanalyse, der tager høje for, præcis hvilke varer og hvilke produktionsafdelinger, butikkerne har. Det betyder, at vi har gennemgået butikkernes aktiviteter og opbygget et system, der sikrer bedst mulig hygiejne og sikkerhed.

Ved at gennemføre egenkontrol får vi et godt overblik over de steder, hvor det potentielt kan gå galt i produktionen. På den måde kan risici og fejl minimeres, så der skabes et sikkert produkt.

Egenkontrollen giver sikkerhed for god hygiejne og sunde madvarer, sikrer kvalitet og forebygger fejl.

Egenkontrol handler om

- at kende risikoen ved et produkt

- at vide hvor i håndteringen/produktionen det kan gå galt

- at fastlægge de rutiner, der skal til for at forebygge fejl

- at fastlægge hvad der skal gøres, hvis en fejl opstår

For at hjælpe butikkerne har Coop et konsulentteam, der er eksperter i fødevaresikkerhed og fødevareregler. De kan hjælpe og vejlede butikspersonalet, både i det forebyggede arbejde og ved opfølgning på eventuelle fejl.

Coop og Smiley

Fødevarestyrelsens smileyFødevarestyrelsen gennemfører kontrol i alle fødevarevirksomheder i Danmark. Virksomheder som Coop, der handler fødevarer direkte med forbrugerne, bliver bedømt med Smiley’er. En Smiley viser, hvor god virksomheden er til at holde hygiejne og til at overholde reglerne på fødevareområdet.

Coop overvåger centralt alle de 1800 Smiley’er, som vores mange butikker har. Vi arbejder målrettet med at hjælpe butikkerne til at opnå den bedste styring af deres egenkontrol for derved at sikre de gladeste smil på Fødevarestyrelsens rapporter.

Vi hjælper også vores butikker med at udvikle gode procedurer og arbejdsgange, så de kan fremstille gode og sikre varer. Vi stiller krav til vores butiksproduktion, som er strengere end lovgivningens krav, for at du kan føle dig tryg.

Det betyder Smiley’en:


Fødevarestyrelsens elitesmileyIngen anmærkninger på de seneste fire kontrolrapporter og i de seneste 12 måneder.

Fødevarestyrelsens smileyIngen anmærkninger

Fødevarestyrelsens smileyIndskærpelse

Fødevarestyrelsens smileyPåbud eller forbud

Fødevarestyrelsens smileyBødeforlæg, politianmeldelse eller autorisation eller registrering frataget