Coops fiskeliste

Mange fisk fanges i naturen. Derfor har vi et særligt ansvar for at sikre, at fiskebestandene er levedygtige og miljøet ikke lider overlast, når vi udvælger fiskeprodukter til vores butikker.
Vi har taget stilling til, hvilke fisk, vi vil sælge – og hvilke vi ikke vil. I Coops Fiskeliste kan du se, hvilke krav vi stiller til vores sortiment.


Fiskeliste