Coops fiskeliste

Mange fisk fanges i naturen. Derfor har vi et særligt ansvar for at sikre, at fiskebestandene er levedygtige og miljøet ikke lider overlast, når vi udvælger fiskeprodukter til vores butikker.
Vi har taget stilling til, hvilke fisk, vi vil sælge – og hvilke vi ikke vil. I Coops Fiskeliste kan du se, hvilke krav vi stiller til vores sortiment.

Fiskeliste


Coops politik for fisk og skaldyr

Vi arbejder for, at alle vores fiskeprodukter, dvs. fersk og frossen fisk, samt fisk i konserves og halv-konserves, inden 2025 er certificerede af 3. part (f.eks. MSC, ASC, økologi eller tilsvarende), såfremt pris, udbud og markedsudvikling gør det muligt at opnå det overordnede mål, har vi fastlagt delmål for henholdsvis vildtfangede og opdrættede fisk i vores forskellige varekategorier.


For vores sortiment af vildfanget fisk vil vi:

- Sikre et 100% MSC certificeret sortiment på fersk fisk, dybfrost og halvkonserves inden udgangen af 2020.
- Sikre at alle varer i konserves, undtaget tun, er MSC certificeret inden udgangen af 2020
- Sikre et 100% MSC certificeret sortiment på al konserves inden udgangen af 2025.

For vores sortiment af opdrættet fisk vil vi:

- Sikre at alle varer i konserves og halv-konserves undtaget laks, er ASC certificerede eller økologiske inden udgangen af 2018.
- Sikre at alle ferske og frosne varer, undtaget tun og laks, er ACS certificerede eller økologiske inden udgangen af 2018.
- Sikre at alle varer baseret på opdræt er økologiske, ASC certificerende eller med tilsvarende bæredygtighedscertificering inden udgangen af 2025.

Derudover vil Coop:

- Inspirere flere forbrugere til at spise bæredygtigt producerede fisk og skaldyr
- Støtte lokalt og skånsomt kystfiskeri
- Øge andelen af økologisk fisk og skaldyr i vores sortiment
- Sikre, at vi ikke sælger udrydningstru.ede eller overfiskede fisk eller skaldyr
- Bidrage til sikring af sociale standarder ved at efterspørge varer fra virksomheder, der har tilsluttet sig BSCI og/eller ISSF.
- Tilskynde til transparens i leverandørkæden. 

Særligt fokus på tun
Tun er truet af overfiskeri. Derfor har Coop særligt fokus på at øge udbredelsen af bæredygtig tun. Læs mere her