Coops miljøpolitik

I Coop har vi tradition for at sætte dagsorden for miljøarbejdet i detailhandlen. Udgangspunktet for det arbejde er vores miljøpolitik.

Politikken sætter rammen for hvad Coop mener om miljøspørgsmål, og den danner grundlag for de krav, vi stiller til vores egne varer. Varekrav kan betyde, at vi ikke vil have bestemte kemikalier i varerne, eller de kan afspejle vores holdning til et emne, f.eks. at vi skal arbejde aktivt for at få flere økologiske varer.

Coops miljøpolitik

Coop og Coops datterselskaber skal udvise ansvarlighed over for miljøet og bidrage til at påvirke samfundsudviklingen i en mere bæredygtig retning.

Coop og Coops datterselskaber skal på sine respektive markeder være blandt de bedste på miljøområdet.

Miljøhensyn skal integreres i virksomheden ud fra markedsmæssige betingelser. Indsatsen på miljøområdet skal primært være forebyggende.

Coop og datterselskaberne:

- Skal give forbrugerne mulighed for at vælge varer, der ud fra en helhedsbetragtning sigter mod at reducere miljøbelastningen

- Skal sikre, at varer udviklet og produceret for Coop Trading (Egne Vare Mærker) er blandt de bedste, når det gælder miljøegenskaber

- Ønsker at reducere miljøbelastningen fra emballage

- Skal arbejde aktivt for at minimere miljøbelastningen fra varer eller stoffer, som myndighederne eller miljø- og forbrugerorganisationer kan dokumentere er problematiske

- Betragter de økologiske varer som et miljømæssigt og dyreetisk bedre alternativ til de konventionelle fødevarer, og anerkender en særlig forpligtelse til at sikre en udvikling af det økologiske fødevaremarked

- Forpligter sig til at arbejde aktivt for at fremme afsætningen af mindre miljøbelastende varer, blandt andet ved at sikre forbrugerne information om varens miljøegenskaber - særligt miljømærkning, er et væsentligt element i tilvejebringelse af denne information

- Skal arbejde for at reducere miljøbelastningen fra alle aktiviteter i butikker, på lagre og ved transport af varer

- Skal arbejde systematisk med miljø i den daglige drift og som en del af indkøb og salg af varer

- Kræver at leverandører til Coop skal kunne dokumentere miljøarbejdet

- Skal årligt offentliggøre en status for miljøarbejdet som en del af virksomhedsregnskabet

- Vil påvirke udviklingen gennem en aktiv dialog med ejere, forbrugere, myndigheder, forbruger- og miljøorganisationer og øvrige interessenter.