Kend din tun

Tun er en af de mest solgte fiskearter i Coop, ikke mindst fordi den er let at tilberede og kan bruges i et hav af forskellige retter. Tun er faktisk en af de mest spiste fisk i hele verden, hvilket desværre gør den truet af overfiskeri.

Coop sælger kun tun fra bestande, som ikke er overfiskede. Der er også enkelte arter af tun, vi slet ikke forhandler, fordi arten som helhed er truet – f.eks. blåfinnet tun og storøjet tun. Du kan læse om vores krav her: https://om.coop.dk/ansvarlighed/miljoe+og+oekologi/coops+fiskeliste.aspx

Fordi tunfiskeriet har særlige udfordringer, har vi iværksat følgende tiltag, der gælder for alle de tun, vi sælger:

- Alle vores leverandører af tun skal være medlem af International Seafood Sustainability Foundation, som arbejder med bevarelse af bestande og bæredygtig udvikling af tunindustrien. Du kan læse mere om ISSF her: https://iss-foundation.org/
- Alle både, der fisker tun, skal være registreret i et fartøjsregister, så sporbarheden af tunen sikres gennem hele værdikæden.
- Vi har tilsluttet os WEF’s ’Tuna 2020 traceability declaration’, der er en international frivillig aftale, som sætter fokus på ulovligt fiskeri og arbejdsforhold i tunindustrien.


Tjek din tun
Hvis du vil vide, hvor din Coop eller Irma MSC tun er fanget, kan du bruge den trackingkode, der står på dåsen og få information om tunens vej fra hav til hylde her:

Om tunfiskeri
Tun fanges oftest fra både, der fisker med lange net, der samles i en cirkel om fiskestimen. Metoden kaldes not eller purse seine. Somme tider kombineres nettet med en lille tømmerflåde. Den kaldes en FAD, hvilket står for ”fish aggragating device”. En FAD kan f.eks. være nogle træstammer med reb, der hænger ned i vandet. Skyggen fra den får småfisk til at samle sig, og det lokker tunfisken til.Metoden er blevet kritiseret, fordi andre arter, som hajer, delfiner og skildpadder, også somme tider bliver tiltrukket og derfor kan ende i nettet sammen med tunen. Derfor er det vigtigt, at der gøres en aktiv indsats for at begrænse bifangsterne, når man fisker med not.En mindre del af tunfiskeriet bruger langline eller stang og line, hvor fisken fanges med krog.Coop sælger tun, som er fisket med alle de nævnte metoder og uanset metoden ønsker vi, at tunfiskeriet bliver mere skånsomt. Derfor samarbejder vi kun med leverandører, der er medlemmer af organisationen ISSF, der arbejder for at gøre tunfiskeriet mere bæredygtigt. Not-fiskeri, både med og uden FAD, kan praktiseres skånsomt, hvis der anvendes naturskånsomme materialer til FAD’en og tages højde for bifangst. Det kan du læse mere om her: https://iss-foundation.org/about-tuna/fishing-methods/