Vindere

Se om du er en af de heldige vindere, hvis du har deltaget i en undersøgelse.

Deltagelse i medlemsundersøgelser oktober 2018 
Vindere af 350 kr. i medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

Anonym
Else Bak
Beryl Aasvang
Steen Eskildsen
Lotte Dam
Johnny Sommer
Tove Fejrø
Caroline Baadsgaard
Simon Handberg Mikkelsen
Birthe Møller Jensen

Deltagelse i kundeundersøgelse september/oktober 2018
Vindere af 700 kr. i medlemsbonus
Alle vindere er blevet kontaktet

SuperBrugsen Anonym
SuperBrugsen Birgit Jensen
SuperBrugsen Henny Sørensen
SuperBrugsen Henriette Friis-Jensen
SuperBrugsen Palle Andersen
SuperBrugsen Rudi Braun
SuperBrugsen Lene Hindsbøl
SuperBrugsen Karen Fru Spodsberg
SuperBrugsen Janne Nielsen
SuperBrugsen Michael

Kvickly Inge Visler
Kvickly Annette Søderberg
Kvickly Preben Nielsen
Kvickly Ellen Schibbye
Kvickly Camilla Holstein
Kvickly Jette Grønborg
Kvickly Birgit Purup
Kvickly Jan Nørregaard
Kvickly Karina Iversen
Kvickly Karen Marie Nielsen

Irma Laura Illeborg
Irma Trine Leerskov
Irma Jørgen Steen Larsen
Irma Morten Kragh
Irma Anonym
Irma Michael
Irma Susanne Missel
Irma Helle Lorenzen
Irma Anonym
Irma Helle Hede Krøigaard

Fakta Sille Bering
Fakta Liselotte Mouridsen
Fakta Heidi Drost Hansen
Fakta Signe Sejerskild Nielsen
Fakta Jeppe Maltesen
Fakta Jan Ole Sørensen
Fakta Annette Kloster
Fakta Preben Henning
Fakta Sanela Rakovic
Fakta Bo Jensen

Dagli/LokalBrugsen Kim Skafsgaard
Dagli/LokalBrugsen Anders Bitsch
Dagli/LokalBrugsen Sárah Prehn
Dagli/LokalBrugsen Inger Jørgensen
Dagli/LokalBrugsen Tanja
Dagli/LokalBrugsen Jytte Juul Wehlmann
Dagli/LokalBrugsen Anette Gade
Dagli/LokalBrugsen Hanne Lyshøj
Dagli/LokalBrugsen Morten Hovmand Buch
Dagli/LokalBrugsen Ronny Nielsen

Deltagelse i kundeundersøgelse september/oktober 2018
Vindere af iPad
Alle vindere er blevet kontaktet

Fakta Dinni Illum
Fakta Sonja Stauning Skriver
Fakta Abdi-Wahab

Deltagelse i kundeundersøgelse september/oktober 2018
Vinder gavekort på 500 kr. til Irma
Alle vindere er blevet kontaktet

Irma Nikoline Staal Heinel
Irma Ann-Britt Kvernrød
Irma Inge Tafdrup
Irma Erik Nordqvist
Irma Jeanette Hansen
Irma Lone Mikkelsen
Irma Kirsten Weiss
Irma Eva Dahl
Irma Benny Nielsen
Irma Linnea Bergström

Deltagelse i kundeundersøgelse september/oktober 2018
Vinder gavekort på 500 kr. til Dagli'/LokalBrugsen
Alle vindere er blevet kontaktet

Dagli/LokalBrugsen Esther L Skaarup
Dagli/LokalBrugsen Kaj Habsen
Dagli/LokalBrugsen Ilse Jensen
Dagli/LokalBrugsen Lene Meine
Dagli/LokalBrugsen Louise Milling
Dagli/LokalBrugsen Sv.aage Hansen
Dagli/LokalBrugsen Gitte
Dagli/LokalBrugsen Heidi Priebe Beck
Dagli/LokalBrugsen Sally Brandt
Dagli/LokalBrugsen Hanne Birgitte Kristensen

Deltagelse i medlemsundersøgelser september 2018 
Vindere af 350 kr. i medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

Ulf Gynthersen
Harry Møller Madsen
Birgitte Brix
Birthe Witt
Dorrit Raiter
Jesper S. Schultz
Evy Hansen
Isabel Brammer
Sigrid D. Søndergaard
Ole Saxkjær

Deltagelse i medlemsundersøgelser august 2018 
Vindere af 350 kr. i medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

Louise Thomsen
Karen Housted
Carina Schou
Tanja B. Petersen
Inge Frese
Bodil Gundestrup
Helle Lindkvist Clausen
Joan Frederiksen
Monica Wiese Pedersen
Kristian Seidelin

Deltagelse i medlemsundersøgelser juli 2018 
Vindere af 350 kr. i medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

Lis Henriksen
Egon Hansen
Henning Schiøtt
Kristiane Steenholdt
Venetis Mastoras
Allan Korsgaardq Poulsen
Anette Ørskov
Leif Jensen
Mette Old Hussmann
Christian Hauge Alminde

Deltagelse i medlemsundersøgelser juni 2018 
Vindere af 350 kr. i medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

Jytte Guldager Bjørslev
Linda Andersen
Mette Brøndum Larsen
Dorte Lyngbæk
Zahid Kobilica
Birrit Høpner
Hans Gebecke
Christian Petersen
Carl J Gaunitz
Kristine Ballantyne

Deltagelse i medlemsundersøgelse maj 2018 
Vindere af 350 kr. i medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

Robert Rye Kaas

Erna Christensen

Frank Skorstengaard

Børge Nørholm Rasmussen

Rune Daniel Hamann

Susan Pedersen

Grete Wilmann

Anne-Lise Møller

Birgitte Jagd
Palle Mountwell Hansen

 

Deltagelse i medlemsundersøgelse april 2018 
Vindere af 350 kr. i medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

Jan Dalsgaard Andersen

Kirsten Almdal

Lars Larsen

Leif Hansen

Bettine Jensen

Birthe Hansen

Kika Hansen

Ulla Heisterberg

Karen Have

Tove Frier

Deltagelse i medlemsundersøgelse april 2018 
Vindere af iPad
Alle vindere er blevet kontaktet

Thomas Tvernø
Leif Kjergaard
Karin Gaumitz

Deltagelse i medlemsundersøgelse april 2018 
Vindere gavekort på 500 kr. til Irma                
Alle vindere er blevet kontaktet

Birgith Lynge
Grethe Hoffmann
Lisbeth Fryman
Maria Bojsen
Anne-Dorthe Amden
Lucienne Jørgensen
Lotte Madsen
Thorstein Balle
Torben Madsen
Francesca


Deltagelse i medlemsundersøgelse april 2018 
Vindere gavekort på 500 kr. til Dagli'/LokalBrugsen                  
Alle vindere er blevet kontaktet

Katja Hansen
Lillian Bertelsen
Mariann Jensen
John Pedersen
Lone Vanggaard
Gitte Abrahamsen
Bente Nielsen
Sanne Knop
Fritz Friis
Morten Munkholm

Deltagelse i medlemsundersøgelse april 2018
Vindere af 700 kr. i
medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

SuperBrugsen Thomas Bøge Nielsen
Brugsen Karinaelisa Nielsen
SuperBrugsen Anne Kristensen
SuperBrugsen John Nygaard
SuperBrugsen Gert Petersen
SuperBrugsen Rikke Kvist
SuperBrugsen Anne Mary Friis Petersen
SuperBrugsen Jørn Tesch
SuperBrugsen Kai Svitzer
SuperBrugsen Majken Lauridsen

Kvickly Troels Nygaard Jensen
Kvickly Grete Søgaard Nielsen
Kvickly Inge Løbner
Kvickly Birte Nissen
Kvickly Mikael Winther
Kvickly Lissy Christophersen
Kvickly Peter Rasmussen
Kvickly Gerner Vester
Kvickly Gitte Barbier
Kvickly Morten Erik Ahrenkiel

Dagli-/LokalBrugsen Jørgen Jørgensen
Dagli-/LokalBrugsen Tina Nielsen
Dagli-/LokalBrugsen Svend Christensen
Dagli-/LokalBrugsen Torsten Sletskov
Dagli-/LokalBrugsen Poul Holt
Dagli-/LokalBrugsen Helle Lomborg
Dagli-/LokalBrugsen Marianne Madsen
Dagli-/LokalBrugsen Mette Marie Olsen
Dagli-/LokalBrugsen Marianne Olesen Nielsen
Dagli-/LokalBrugsen Mona Brøndum

Irma Nanna Raunsø
Irma May Britt Schultz
Irma Kristine Sørensen
Irma Lene Christensen
Irma Birgitte Krabbe
Irma Mette Kolborg
Irma Astrid Helene Hansen
Irma Birgith Skovsgaard
Irma Birgitte Holløse
Irma Jan Valentin Andersen

Fakta Rikke Kolding
Fakta Hanne Sørensen
Fakta Anne Lise Snedker Hansen
Fakta Gerd Thomassen
Fakta Camilla Winther Christensen
Fakta Alexis Thomopoulos
Fakta Bruno Pedersen
Fakta Helle Kjærhus Nørgaard
Fakta Lone Dahm Nielsen
Fakta Birthe Odgaard


Deltagelse i medlemsundersøgelse marts 2018
Vindere af 350 kr. i
medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

Edith Fyhn
Fernando Rasmussen
Bo Kopp
Søren Regnar Frandsen
Birgitte Jørgensen
Lis Falck
Birthe Sørensen
Dorte Holmegaard Hansen
Troels Risager Mikkelsen
Sander Wiboe

Deltagelse i medlemsundersøgelse februar 2018
Vindere af 350 kr. i
medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

Louise Søgaard
John Hansen
Finn Dieckmann
Thomas Thorning Guldborg
Susanne Lyngsøe
Andreas Bak
Tania Skov
Joan Sloth Christensen
Lena Harby
Lene Andersen

Henning Willander
Lene Sand
Jane Kjeldsen
Harry Svendsen
Grete Øberg
Birgi Poulsen
Jette Povlsen
Erik Boldsen
Lise Lyngbye
Kenn Thomsen


Deltagelse i medlemsundersøgelse januar 2018
Vindere af 350 kr. i
medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

Paul Callaghan
Jakob Krøll
Kim Andersen
Grethe Kjeldsen
Lillian Jespersen
Tina Ochsendorf
Holger Voldum
Bo Jakobsen
Jens T. Jensen
Jonna Lilleris

Deltagelse i medlemsundersøgelse december 2017
Vindere af 350 kr. i
medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

Mai-Britt Corsini
Lars Ammekilde Nielsen
Mette Jensen
Dorthe Andersen
Susanne Høi
Mette Dalhoff Petersen
Anders Ankjær Kristensen
Charlotte Meinhardt
Anneke Rasmussen
Inga Jørgensen

Deltagelse i medlemsundersøgelse november 2017
Vindere af 350 kr. i medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

Karsten Adsbøl
Ulla Ravn
Lis Nørgaard
Tove Nothlev
Jan G. Petersen
Birgit Andrea Kjeldsen
Rikke Lundsgaard
Niels Pedersen
Ketil Juul Olsen
Karina Brossmann Ganderup

Deltagelse i medlemsundersøgelse oktober 2017 
Vindere af 350 kr. i medlemsbonus:
Alle vindere er blevet kontaktet

Jette Merete Mikkelsen
Ulla Thorn
Helene Olsen
Lene Valderslef
Ingelise Randbøll
Christina Pedersen
Hans Ivan Iversen
Steffen Jöhncke
Lone Månsson
Mads Boye


Deltagelse i medlemsundersøgelse oktober 2017 
Vindere af 700 kr. i medlemsbonus 
Alle vindere er blevet kontaktet 

SuperBrugsen/Brugsen Helle Matthies
SuperBrugsen/Brugsen Tine Hansen
SuperBrugsen/Brugsen Brit Christensen
SuperBrugsen/Brugsen Camilla Sandemann
SuperBrugsen/Brugsen Betty Ninna Kristensen
SuperBrugsen/Brugsen Hans-Jørgen Nagel
SuperBrugsen/Brugsen Anette Blyitgen
SuperBrugsen/Brugsen Regin Reinhard
SuperBrugsen/Brugsen Erik Lind Sørensen
SuperBrugsen/Brugsen Jens Peter Jensen
Fakta Lars Jakobsen
Fakta Helle Christiansen
Fakta Thomas Ludvigsen
Fakta Hassan Id Abdellah
Fakta Miriam Jensen
Fakta Morten Schou Madsen
Fakta Charlotte Wolffbrandt
Fakta Pauline Sylvia Nielsen
Fakta I Møller
Fakta Else Modler
Irma Jens Thøger Christensen
Irma Trine Henriksen
Irma Kirsten Justesen
Irma David Clausen
Irma Mogens Lauridsen
Irma Nina Hansen
Irma Birgitte Raaschou Petersen
Irma René Bitsch
Irma Peter Hyldekjær
Irma Thomas Bondebjerg
Kvickly Inger Lise Jørgensen
Kvickly Jytte Hansen
Kvickly Lillian Birkbo
Kvickly Gunnar Ginnerskov Nielsen
Kvickly Elisabeth R Jørgensen
Kvickly Trine Sandengen
Kvickly Palle Johansen
Kvickly Pia Noer
Kvickly John Wejlegaard Madsen
Kvickly Susanna Meisner
Dagli'Brugsen Karina Anny Nielsen
Dagli'Brugsen Jonathan Bak Sørensen
Dagli'Brugsen Kirsten Post
Dagli'Brugsen Mads Ahm
Dagli'Brugsen Martin Dam
Dagli'Brugsen Pia Christiansen
Dagli'Brugsen Karina Herbst Vestergaard
Dagli'Brugsen Annett Rylander Hansen
Dagli'Brugsen Lars Jensen
Dagli'Brugsen Jytte Andersen

Deltagelse i medlemsundersøgelse oktober 2017 
Vindere af iPad 
Alle vindere er blevet kontaktet 

fakta Edel Schaar
fakta C. Pedersen
fakta hanne olesen

Deltagelse i medlemsundersøgelse oktober 2017 
Vinder gavekort på 500 kr. til Irma 
Alle vindere er blevet kontaktet 

Irma Ole kobberup Larsen/ Bina Rasmussen
Irma Aase Meyer Hansen
Irma Jan Bruun
Irma B. gerdinum
Irma Nanna Møller
Irma Klement
Irma trine Karen Haim
Irma Grete Wise
Irma Alice linnebjerg
Irma Mikael Madsen

Deltagelse i medlemsundersøgelse oktober 2017 
Vindere af iPad 
Alle vindere er blevet kontaktet 

Dagli-/LokalBrugsen Jimmi Røldal
Dagli-/LokalBrugsen Kristin Mikalsenq
Dagli-/LokalBrugsen Trine Rom Hedegaard


Deltagelse i medlemsundersøgelse oktober 2017 
Vindere af gavekort på 200 kr. til Brugsen 
Alle vindere er blevet kontaktet

Brugsen Mia Gjelstrup
Brugsen Ioanna
Brugsen Hasse Lander
Brugsen Susanne larsen
Brugsen Morad ashrafidoust
Brugsen Jon Hansen
Brugsen Melissa Lohse
Brugsen Birgit tofte-Hansen
Brugsen Søren Boel Sejbæk
Brugsen Christina Selden
Brugsen Anna Poulsen
Brugsen Shazia Nasreen
Brugsen kim J: henriksen
Brugsen Emil Jensen
Brugsen Charlotte