Coop Amba bestyrelse

Hent billeder af Coop Ambas bestyrelse ved at højreklikke på deres navn.

 


Lasse Bolander
Formand                            

Bjarne Dybdahl Andersen
Næstformand                       

Kim Bruhn

Mette Bækgaard Jørgensen

Jens Kristian Sørensen

Kristian Herlufsen
Tilforordnet betyrelsen

Birgitte Hesselbjerg

Medarbejderrepræsentant

Nicolai Houe

Ole Juel Jakobsen

Tonny Lauridsen
Landsrådsformand,
Tilforordnet

Sofie Irgens

Mikkel Irminger Sarbo