Ejendomme

Projektudvikling og Asset Management

- Køb og salg af Coops ejendomme
- Udvikler og forhandler butiksprojekter for Coops egne detailkæder og Brugsforeninger
- Ansvarlig for Coops butiksporteføljestrategi 
- Beskæftiger sig med større strategiske udviklingsprojekter
- Opkøber konkurrenter (Mergers and Acquisitions)
- Værdioptimering af Coops ejendomsportefølje flytter, konverterer, udvider, lukker og bygger nye butikker
- Administration af ejerforeninger
- Kontrol af lejebetalinger
- Udlejning af anden detail og boligejendomme
- Genforhandling

Kontakt:
Ejendomschef Flemming Møller
Mail: fmh@coop.dk
Mobil: 6038 1241

Juridisk afdeling

Yder bistand:
- ved kontraktforhandlinger
- til projektudvikling (udstykning, ejerlejlighedsopdeling, udarbejdelse af ejerforeningsvedtægter, deltagelse i lokalplanproces
- til kontraktforståelse til Coop Ejendommes afdelinger og øvrige afdelinger i Coop
- i forbindelse med moderniseringer af butikker (rettigheder i henhold til lejekontrakter, bistand til ejerfuldmagter og øvrige nødvendige tilladelser mv.)
- til entrepriseretlige problemstillinger
- til øvrige afdelinger i Coop, som involverer Coops ejendomme eller lejemål samt yder bistand til ekstern administrator vedr. alle juridiske problemstillinger relateret til Coops lejemål, egne ejendomme, eksterne lejere, ejerforeninger mv.
- administration af ejerforeninger

Udarbejder:
- kontrakter vedrørende Coops lejemål (lejekontrakter, tillæg, afståelsesaftaler, fraflytningsaftaler)
- lejekontrakter til eksterne leverandører (fremleje til bager, blomster, apotek, fiskehandler, delikatesse etc.)
- grundlejekontrakter (OK benzinanlæg og vaskehaller, Coop-bygninger på lejet grund)
- kontrakter vedrørende køb og salg af ejendomme
- rådgiveraftaler (mæglere, projektudviklere, arkitekter mv.)

Håndterer:
- tvister  og retssager
- planretlige sager
- miljø- og planretlige klagesager
- berigtigelse af ejendomshandler
- sager vedr. påklage af ejendomsvurderinger
- input til lovgivningsprocessen (udarbejdelse af høringssvar mv. til ejendomsretlig lovgivning relevant for Coop)

Kontakt:
Juridisk chef, Advokat, Rikke Vang
Mail: rikke.vang@coop.dk
Mobil: 5159 3214