2000-2009

Coop Norden: Den største nordiske dagligvarevirksomhed

Den 1. januar 2002 blev Coop Norden dannet. Coop Norden var et aktieselskab, der var ejet i fællesskab af de tre foreninger FDB, Coop NKL og KF i Sverige. Det gjorde Coop Norden til den største nordiske dagligvarevirksomhed og gav mulighed for at spare omkostninger og få større konkurrencekraft.

Visionen for Coop Norden var, at det med tydelig forbrugerkooperativ identitet skulle være Nordens førende og mest innovative detailhandelsvirksomhed.

Medlems- og forbrugerorganisation

Der blev også vedtaget en mission og vision for FDB i 2002:

Mission: FDB skal skabe merværdi for medlemmerne gennem holdning og handling.

Vision: FDB vil være en markant medlems- og forbrugerorganisation.

FDB’s nøgleværdier var indflydelse, omtanke, ærlighed og nytænkning.

Med udgangspunkt i det blev der i løbet af de næste par år, lavet mange forskellige kampagner f.eks. den rullende udstilling ”Forbrugerjunglen” og ”Kaffekaravanen”.

Coop Trading ser dagens lys

I 2007 ser Coop Trading dagens lys. Coop Trading er et fælles indkøbsfællesskab. Det betyder, at Coop Norden som driftsselskab opløses. FDB bliver nu eneejer af Coop Danmark A/S.


Medlemskort