Vedtægter og regler

Her kan du finde vedtægter, valgregulativer, opgavebeskrivelser og forretningsorden for Coop amba.

Vedtægter for Coop amba

Valgregulativ for Coop amba

Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation

Forretningsorden for landsrådet i Coop

Mønstervedtægter for brugsforeningerne